موزه باستان شناسی استانبول قدمت و پیشینه کشور استانبول، با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده است. این کشور نیز مانند دیگر کشورهای جهان، تاریخ تلخ و شیرینی را درون خود جای داده است. بناهای تاریخی بی‌نظیر آن، موجب شده است تا استانبول به یکی…