روتنبرگ روتنبرگ شهر قرون وسطی در باواریای آلمان است. قسمت های رومانیک و عاشقانه زیادی هم دارد و دارای دیوار ها و برج های دست نخورده زیادی می باشد.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این شهر  قدیمی بیشتر آشنا شوید….