جاهای دیدنی کرمانشاه کرمانشـاه بزرگترین و مهمترین شهر در منطقه غرب کشور می باشد وکرمانشـاه با داشتن بیش از ۵۰۰۰ اثر دیدنی به عنوان اولین پایتخت گردشگری جهان اسلام از سوی سازمان ملل انتخاب شد و کرمانشـاه سومین شهر ازلحاظ گردشگری بعد از شهرهای شیراز…