مکان های دیدنی الشتر شهرستان الشتر معروف به شهرستان سلسله در شمال استان لرستان واقع شده است. این شهرستان از شمال با رشته کوه گرین، از جنوب با شهرستان خرم آباد، از شرق با شهرستان بروجرد و از غرب با شهرستان دلفان هم مرز است. قسمت اعظم الشتر دشت و…