مکان های دیدنی بیرجند شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی است. دیدنی های بیرجند و آثار تاریخی آن فراوان است.این شهر به دلیل قرارگیری در دل کویر مقصد جذابی برای گردشگران می باشد علاوه براین بیرجند شهر کهن و باستانی می باشد و آثار تاریخی ارزشمند…