مکان های دیدنی دماوند دماوند، یکی از شهرهای تهران است که تا پایتخت کمتر از یک ساعت و نیم فاصله دارد. قدمت این‌ شهر به دوره‌ مادها و هخامنشی می‌رسد و در طول سالیان تا امروز منطقه مسکونی به‌حساب می‌آمده و به‌عنوان شهر نمونه گردشگری…