مکان های دیدنی طبس طبس،مرکز شهرستان طبس و یکی از شهرهای استان خراسان جنوبی است که قبلا جزو استان یزد بوده ولی از سال ۹۱ به خراسان جنوبی ملحق شد. این شهر با وجود قرار گرفتن در حاشیه کویر ایران ، ولی به خاطر سرسبزی که دارد،‌لقب گلشن کویر…