مکان های دیدنی نهبندان نهبندان یکی از شهرهای استان خراسان جنوبی می باشد که به دلیل قرارگیری در مجاورت کویر در دشتی وسیع قرار دارد و به عنوان نگین کویر ایران شناخته شده است. شهر نهبندان را با آسباب های معروف آن می شناسند و…