جاهای دیدنی ارومیه ارومیه یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان آذربایجان غربی می باشد که در شمال غربی ابران قرار گرفته است . از نظر جمعیت این شهر ۱۰ همین شهر پر جمعیت کشور ایران و دومین شهر پر جمعیت شمال غرب ایران…