تجربه اقامت خارج از زمین در هتل فضایی آرورا شاید فکر کنید عنوان را اشتباه خواندید و یا ما عنوان را اشتباه نوشتیم!باید بگوییم که هیچ اشتباهی در کار نیست و افراد علاقمند به اقامت در فضا می توانند در هتل فضایی آرورا اقامت داشته…