حمام تاریخی وکیل شیراز حمام تاریخی وکیل شیراز یکی از پیشرفته‌ترین نمونه‌های معماری ایران در دوره زندیه است. این حمام زیبا در کنار مسجد و بازار وکیل یادگاری ارزشمند از دوران زندیه هستند و از مهم‌ترین جاذبه‌ های گردشگری شیراز به شمار می‌روند.در ادامه همراه وب…