اورامان تخت در این بخش از وب سایت مجله گردشگری هم اقلیم اورامان تخت را به شما معرفی خواهیم کرد. برای آشنایی با این شهر در استان کردستان در ادامه با ما همراه باشید. کردستان یکی از استان‌‌های ایران به مرکزیت سنندج است که در غرب…