سفرهای هوایی تا سال ۲۰۲۳ به شرایط قبل از کرونا برنمی گردند! مجله گردشگری هم اقلیم :: همانطور که می دانید مدتی است که با شیوع ویروس کرونا در تمام دنیا سفرهای هوایی دچار اختلال شدید شده اند و در برخی کشور ها نیز تمامی…