چگونه ویزای ترانزیت بگیریم؟ همانطور که می‌دانید ویزا انواع مختلفی دارد که هرکدام از آن ها برای هدفی مشخص صادر می شود.یکی از ویزاهای غیر مهاجرتی ویزای ترانزیت است که برای توقف های کوتاه مدت در کشورهای مختلف صادر می شود.در این مطلب از مجله…