پارک جنگلی گیسوم در شمال کشور جنگل ها و پارک های جنگلی زیادی وجود دارد که هر کدام از آن ها خصوصیات و جذابیت های خاص خود را برای جذب گردشگران در اختیار دارند.تمامی جنگل های شمال کشور در دامنه های رشته کوه البرز و…