آبشار سیبیه خانی آبشار سیبیه خانی روستای توریستی لرد خلخال ، آبشاری است با طول ۱۸۰ متر،ملقب  به طولانی ترین آبشار «چشمه آبشار» ایران را به خود اختصاص داده است. در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با آبشار سیبیه خانی بیشتر…