حقایق آرامگاه فردوسی میخواهیم امروز حقایق جالبی را درباره آرامگاه فردوسی شاعر بلند آوازه برایتان بگوییم که اطمینان داریم جایی نشنیده اید.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا درباره این حقایق بیشتر بدانید. ۱.فردوسی به دلیل شیعه بودن در هیج قبرستانی اجازه…