باغ بهلگرد باغ بهلگرد ، در استان خراسان جنوبی و ۱۵ کیلومتر مانده به بیرجند و یک کیلومتری روستا بهلگرد قرار گرفته است،در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این باغ که به ثبت ملی رسیده است،بیشتر آشنا شوید. ثبت درلیست…