کلیسای کانتور قزوین در این بخش از مقالات ایرانگردی قصد معرفی و آشنایی با کلیسای کانتور را که یکی از جاهای دیدنی قزوین است ، داریم.در ادامه برای آشنایی بیشتر با این مکان زیبا با ما درمجله گردشگری هم اقلیم  همراه باشید. کلیسای کانتور در…