کلیسای گریگوری استفان در این مطلب از مجله گردشگری هم اقلیم شما را با کلیسای گریگوری استفان همدان آشنا خواهیم کرد. در ادامه همراه ما باشید. در استان همدان در کل ۵ کلیسا وجود دارد که فقط دوتای آن به روی مردم باز است و…