برج های دوقلو پتروناس مالزی مهم‌ترین نمادی است که از این کشور می‌شنانسیم. معمولا هر گردشگری که به مالزی سفر کند باید عکس یادگاری اش را کنار این برج‌ها بگیرد. اگر با ما در هم اقلیم همراه باشید سعی می‌کنیم اطلاعات مفیدی درباره این برج…