ممکن است تاکنون ایمیل‌های تبلیغاتی متعددی برایتان ارسال شده باشد یا در فضای آنلاین بنرهای تبلیغاتی مختلفی نظر شما را جلب کرده باشد. این شیوه همان بازاریابی آنلاین است که از ابتدای راه اندازی کسب و کارها با مدیران و صاحبان مشاغل همراه است. فعالیت…