کلیسای سنت استپانوس کلیسای سنت استپانوس یکی از مهمترین کلیساهای ایران محسوب می‌شود.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با کلیسا استپانوس بیشتر آشنا شوید. سنت استپانوس نام یکی از مبلغان مسیحیت بوده است. کلیسای سنت استپانوس در شهرستان جلفای استان آذربایجان…