در عصر تکنولوژی و زندگی ماشینی همه ما به دنبال فرصتی برای لمس آرامش و زندگی روی دور کند هستیم تا بتوانیم لذت زندگی در لحظه را بدون هیچ‌گونه دغدغه‌ای در زندگی تجربه کنیم. تصور کنید سفر شما به یک مکان کم‌تر شناخته شده مثل…