باز شدن مرزهای دبی به روی گردشگران خارجی از اواسط تیر مجله گردشگری هم اقلیم :: با کاهش محدودیت های اعمال شده برای کنترل بیماری کرونا در کشورهای مختلف،دبی که یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری جهان به شمار می رود قصد دارد از اواسط…