معمولا برای ما همیشه جاده محلی برای عبور است. جایی که کمترین توجه را در طول سفر به خود جلب می‌کند. اما در این بین جاده هایی هستند که خودشان مقصد یک سفر هیجان انگیز به شمار می‌روند. مانند گردنه حیران، جاده‌ای در شرایط کامل…