مکان های دیدنی گناباد گناباد شهری کهن با میراثی جهانی است. یکی از با ارزش ترین یادگارهای تاریخ در این شهر قرار دارد. قنات قصبه با قدمتی بالای ۲۵۰۰ سال و به گفته برخی باستان شناسان ۴۰۰۰ سال در این شهر قرار دارد. شهرستان گناباد…