کاروانسرای قوام آباد کاروانسرای قوام آباد در شهرستان پاسارگاد در استان فارس قرار دارد این مکانقبل از اسلام و تا دوران اسلامی وجود داشته این یک یادگار از دوران قاجار است.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این کاروانسرا قدیمی  بیشتر…