دیدنی های شهر قدس شهر قدس که در گذشته با نام قلعه حسن خان شناخته میشد منطقه ای است در مجاورت غربی با تهران (کیلومتر ۲۰ جاده مخصوص).  شهر قدس یکی از شهرهای قدیمی استان تهران می‌باشد که با قرار گرفتن این شهر در موقعیت…