غار چهل چاه غار چهل چاه ،یکی از دیدنی استان خراسان جنوبی است که در روستا چنشت در نزدیکی شهرستان سربیشه قرار دارد،قدمت این غار به ۱۴۰۰ سال پیش برمیگردد،در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این غار با سرگذشت عجیب…