طبس, ایرانگردی, خراسان جنوبی

کویر رباط خان (ریگ شتران) 

کویر رباط خان کویر رباط خان ،از جاهای دیدنی طبس در نزدیکی شهر یزد است از نظر ژئومورفوسایت‌های ایران محسوب می شود،در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این ریگ اشتران در طبس بیشتر آشنا شوید. کویر برای طبیعت گردان با…

طبس, ایرانگردی, خراسان جنوبی

پیر حاجات ،طبس 

پیر حاجات پیر حاجات ، یک روستا در شهرستان طبس و استان خراسان جنوبی است که یک روستا سیاحتی و زیارتی محسوب می شود،در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این روستا در شهرستان طبس بیشتر آشنا شوید. معرفی روستا پیر…

طبس, ایرانگردی, خراسان جنوبی

امامزاده حسین بن موسی بن کاظم 

امامزاده حسین بن موسی بن کاظم امامزاده حسین بن موسی بن کاظم ، فرزند موسی کاظم از برادران امام علی بن موسی الرضا است.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این آرامگاه در طبس بیشتر آشنا شوید. معرفی آرامگاه این آرامگاه…

طبس, ایرانگردی, خراسان جنوبی

سرزمین سیاه طبس 

سرزمین سیاه سرزمین سیاه ، در تاریخ ۱۷ مرداد پیشنهاد دادن که  ثبت ملی بشود و این سرزمین جز لیست اثار ملی کشورمان به ثبت رسید.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این  سر زمین  بیشتر آشنا شوید. معرفی شهر طبس…