مکان های دیدنی بردسکن بردسکن یکی از شهرهای استان خراسان رضوی است و در حدود سیصد کیلومتری مشهد قرار دارد.این شهر در قدیم بر سر یکی از راه های تجاری اصلی خراسان به سایر نقاط کشور قرار داشت. بردسکن دارای قدمتی کهن می باشد که…