روستای توریستی درکش آشخانه استان خراسان شمالی یکی از مناطق توریستی کمتر شناخته شده در ایران است. مناطق بکر زیبا در کنار اماکن تاریخی و آب و هوای خوب، این استان را به محل مناسبی برای یک سفر گردشگری جذاب تبدیل کرده است. روستای توریستی…