سوغات کشور رومانی در این بخش از وب سایت مجله گردشگری هم اقلیم سوغات کشور رومانی را معرفی خواهیم کرد. برای آشنایی با معروف ترین سوغات کشور رومانی در ادامه با ما همراه باشید. رومانی کشوری است در جنوب خاوری اروپا و پایتخت آن بخارست است….