جنگل جیغ مشهد یکی از جذاب ترین دیدنی های طبیعت، جنگل ها هستند که همیشه در بین گردشگران محبوب بوده و محل مناسبی برای طبیعت گردی به حساب می آیند.بیشتر گردشگران دوست دارند آخر هفته را به یک جنگل با صفا بروند و در کنار…