دیدنی های کنارک کنارک یکی از شهر های بندری قرار گرفته در جنوب شرقی ایران و استان سیستان و بلوچستان بوده و در جوار آب های دریای عمان واقع شده است. این شهر یکی از شهر های بندری و پر اهمیت استان سیستان و بلوچستان…