دریاچه ملیسانی دریاچه ملیسانی، جزیره در کالفونیا از زیبا ترین جزایر یونان است.مساحت این دریاچه ۳/۵*۴۰*۳۶است.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این دریاچه بیشتر آشنا شوید. معرفی غار ملیسانی این غار در سال۱۹۵۱ کشف شد.به دلیل حفاری بخشی از سقف…