مکان های دیدنی جعفریه جعفرآباد بخش جعفریه در قسمت شمال غربی شهرستان قم واقع شده است. با بخش های خلجستان و سلفچگان همجوار است. وسعت بخش حدود ۶۵۰ کیلو متر مربع و تقریبا کل منطقه مسطح و قابل کشت بوده مرکز بخش جعفر آباد شهر…