برای سرمایه گذاری در کانادا خانه بخریم یا استارتاپ راه اندازی کنیم؟ کانادا یکی از محبوب ترین مقصد ها برای مهاجرین مختلف در دنیا است. تعداد زیادی از مهاجرین هر سال بعد از مهاجرت، زندگی جدیدی را برای خود و خانواده در کانادا شروع می…