دشت ارژن  دشت ارژن در استان فارس و بین کازرون و شیراز قرار دارد، با شهر ۶۰ کیلومتر فاصله دارد.دارای طبیعت زیبا و آب هوا پاک،مکان دیدنی زیادی است .در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این دشت بزرگ بیشتر آشنا…