معدن متروکه  معدن نمک متروکه یکاترینبورگ ، در  کشور روسیه و در شهر یکاترینبورگ  قرار دارد و در ۶۵۰ متر زیر زمین قرار گرفت  و به دلیل لایه بندی داخل معدن  شهرتی جهانی دارد.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با این…