خانه تاریخی قصر منشی خانه تاریخی قصر منشی اصفهان ، یکی از اقامتگاههای سنتی شهر تاریخی اصفهان است که در سفر به این شهر می توانید در این خانه تاریخی اقامت داشته باشید. این هتل زیبا که معماری آن باعث شده است تا به یکی…