تبریز شهری با تاریخ هزار‌ساله است که شگفتی‌های فراوانی را در خود جای‌داده است. مناطق بکر تاریخی که دلیل ساخت آن برای انسان‌ها مبهم است. روستای کندوان در شهر تبریز را که به می‌شناسید؟ در ۱۸ کیلومتری شهرستان اسکو و ۲ کیلومتری غرب کندوان روستای…