مکان های دیدنی نیشابور نیشابور در فاصله ۱۲۰ کیلومتری مشهد در استان خراسان رضوی قرار دارد. نیشابور یکی از قدیمی ترین شهرهای باستانی کشورمان است که در زمان ساسانیان و به دست شاپور اول ساخته شد.این شهر به نام مهد شهر و ادب فارسی نام گرفته…