مکان های دیدنی اسفراین اسفراین یکی از شهرهای واقع در جنوب شرقی استان خراسان شمالی می باشد که در مسیر بجنورد به سبزوار قرار دارد. شهرستان اسفراین سابقه تاریخی کهنی دارد و آثار بر جای مانده از استقرارهای پیش از تاریخ تا دورۀ اسلامی در…