فاروج یکی از شهرهای استان خراسان شمالی است که حتی اگر گذرتان به آنجا نخورده باشد هم قطعا وصف آجیل‌ فروشی‌های آن که از ابتدا تا انتهای شهر قرار دارند را شنیده‌اید. این شهر که یکی از مقاصد مهم گردشگری و جذب توریست استان خراسان…