جاهای دیدنی بیارجمند در این بخش از وب سایت مجله گردشگری هم اقلیم شما را با جاهای دیدنی بیارجمند آشنا خواهیم کرد. برای آشنایی با این شهر در استان سمنان در ادامه با ما همراه باشید. سمنان یکی از پهناورترین استان‌های کشور ایران است. مرکز این…