بروجرد شهری خوش آب و هوای  فوق العاده خاص در استان لرستان است. که بخاطر شرایط جغرافیایی که دارد نظرها را به خود جلب کرده است. این شهر که از پیشینه تاریخی قوی برخوردار است نیاز به دیده شدن بیشتری دارد. با ما در هم…