کاله ایچی در این بخش از وب سایت مجله گردشگری هم اقلیم شما را با کاله ایچی آشنا خواهیم کرد. برای آشنایی با این شهر قدیمی در قلب آنتالیا در ادامه با ما همراه باشید. قبل از آنکه آنتالیا یکی از شهرهای مجلل تابستانی ترکیه باشد، یک شهر باستانی…