سوغات ویتنام در این بخش از وب سایت مجله گردشگری هم اقلیم شما را با سوغات ویتنام آشنا خواهیم کرد. برای آشنایی با معروف ترین سوغات کشور ویتنام در ادامه با ما همراه باشید. ویتنام یکی از کشورهای آسیایی محبوب در میان گردشگران است. هانوی پایتخت و…